Projekty technologiczne

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Oferujemy wykonanie projektów technologii dla:

 1. zakładów żywienia zbiorowego – restauracje,
 2. pizzerie, stołówki, kuchnie cateringowe, domy weselne, kantyny, kuchnie hotelowe, kuchnie
 3. kuchnie cateringowe, kuchnie szkolne i przedszkolne;
 4. zakładów małej gastronomii – bary, puby, kawiarnie;
 5. zakładów obrotu żywnością – sklepy spożywcze, spożywczo-przemysłowe, hurtownie spożywcze;
 6. zakładów produkcji żywności – piekarnie, ciastkarnie, zakłady garmażeryjne oraz inne przetwórnie żywności.

Wykonanie projektu technologicznego obejmuje:

 1. wizję lokalną obiektu;
 2. uzgodnienia z Inwestorem – poszukiwanie optymalnych rozwiązań, analizy możliwości umiejscowienia życzeń i wyobrażeń inwestora w określonych (posiadanych) warunkach lokalowych. Poszukujemy najkorzystniejszej dla inwestora wersji uwzględniając wszelkie wymogi stawiane przez aktualne przepisy.
 3. konsultacje z Rzeczoznawcą d/s przepisów SANEPID i BHP.
 4. opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń – spełniającego aktualne wymogi przepisów BHP oraz SANEPID- wraz z lokalizacją i doborem wyposażenia technologicznego

Projekt technologiczny obejmuje:

 1. część opisową
 2. wytyczne i bilanse dla branż projektowych – architektoniczno-budowlane, wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczne; gazu
 3. program użytkowy, zatrudnienie, opis pomieszczeń oraz prowadzonych procesów technologicznych, wymagania BHP, wyposażenie technologiczne
 4. część rysunkową zawierającą rzuty pomieszczeń z ich funkcjonalnym powiązaniem oraz naniesieniem wyposażenia – urządzenia, sprzęt, meble

Decydując się na skorzystanie z Naszych usług otrzymacie Państwo projekt technologiczny pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno – higienicznych / BHP co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Państwa obiektu oraz pozytywnego zaopiniowania przez Inspekcję Sanitarną.